ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΗΚΑ

Γνωρίζοντας και έχοντας κάνει ποια κτήμα μας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά όσο αναφορά τις πολυπληθείς ομάδες καθώς και τις ανάγκες που δημιουργούνται στις ομάδες αυτές αλλά και την μη απόδοση του υπάρχοντος συστήματος που θα δοθεί παρακάτω μπορούμε να καταλήξουμε ότι με την εφαρμογή αυτού του projectόλα τα προβλήματα δύναται να ξεπεραστούν.

 

Όταν ένας άνθρωπος ή μία ομάδα χρειάζεται επειγόντως αίμα το σύστημα υγείας καλείται να λειτουργήσει άμεσα και όσο το δυνατόν ταχύτερα προκειμένου να καλύψει την ανάγκη αυτή. Δυστυχώς όμως πολλοί και διαφορετικοί παράγοντες κάνουν αυτό το σύστημα να λυγίζει και να μην αποδίδει. Μερικά πολύ σοβαρά παραδείγματα παραγόντων αποτυχίας του συστήματος υγείας που ευθύνονται είναι, η μικρή προσέλευση εθελοντών αιμοδοτών, ακόμα η πολυπλοκότητα και η άμεση ζήτηση ιδίων τύπων ποσότητας αίματος σε κοινό χρόνο και χώρο που απαιτείται ανά περίπτωση.

Όσο και αν δεν επιθυμούμε να το πιστέψουμε, η ανωτέρω κατάσταση, είναι αυτή που επικρατεί στις μέρες μας. Είναι απαραίτητο να υπογραμμίσουμε σε αυτό το σημείο, πως το θέμα που διαπραγματεύεται είναι η ζωή συνανθρώπων μας.

 

Το σχεδιάγραμμα στο παράρτημα Α παρουσιάζει το χρόνο που απαιτείται με το υπάρχον σύστημα εύρεσης αίματος αλλά και όλη η καθυστέρηση που προκύπτει, είτε στον λανθασμένο κύκλο επικοινωνίας που ακολουθείτε είτε σε τριτογενείς παράγοντες. Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι να χάνετε ο πολύτιμος χρόνος που χρειάζεται.